06 February 2015

मी राञ यौवनाची...

नभ सारे तुझे जरी हे
तू चंद्र माझा आहे...
मी राञ यौवनाची
अन् तू पहाट आहे...

विसरू कशा सख्या रे
तुझ्या मिठीतील राती...
तो स्पर्श मोरपीसांचा
ती बहरलेली प्रीती
ती बहरलेली प्रीती...

गहीवरल्या तुझ्या मिठीत
हे जग मी माझे पाहे...
मी राञ यौवनाची
अन् तू पहाट आहे...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...