27 January 2017

प्रेम तेवढंच आहे, अजुनही...

मग मीच मला विचारल, "तिच्याशी लग्नाबाबत तुझा काय विचार आहे?"

"लग्नाबाबत माझे विचार सध्या खुंटलेले आहेत..."

आणि मग थोडा विचार केला, 
जाणीव झाली की, तिच्यावरचं प्रेम मात्र तेवढंच आहे, अजुनही...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...